Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Ikke-specialebærende selskab

Selskabets formål er:

At øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme og styrke danske lægers uddannelse inden for dette område; at fremme den teoretiske og kliniske forskning inden for trombose og hæmostase; at skabe kontakt mellem de forskellige grene inden for trombose- og hæmostaseforskning i Danmark; at etablere samarbejde med tilsvarende selskaber i andre lande; at yde sagkyndig rådgivning til myndigheder og retsvæsen i Danmark.
Selskabets formål søges fremmet ved afholdelse af videnskabelige møder, symposier og postgraduat undervisning, ved dannelse af udvalg og arbejdsgrupper, ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde og ved udarbejdelse af trykt materiale.

Medlemsskab
DSTH optager læger, farmaceuter, biokemikere, civilingeniører og andre med relevant uddannelse.
Personer, som er fuldtidsansat i medicinalindustrien, kan optages i DSTH som firmamedlemmer og har ingen stemmeret eller valgbarhed til bestyrelsen.
Det ordinære kontingent for 2002 er kr. 300,00. For firmamedlemskab er kontingentet højere, og det vil derfor være muligt at modtage flere eksemplarer af DSTH Forum.

 • Maja Hellfritzsch Poulsen

  LVS Repræsentant for Dansk Selskab for trombose og hæmostase
 • Erik Lerkevang Grove

  Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
 • Christine Lodberg Hvas

  LVS Repræsentant for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase
 • Christina H. Ruhlmann

  Sekretær og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase