Dansk Selskab for Retsmedicin

Specialebærende selskab
  • Sara Tangmose Larsen

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Retsmedicin
  • Martin Roest Christensen

    Sekretær for Dansk Selskab for Retsmedicin
  • Lene Warner Thorup Boel

    Formand for Dansk Selskab for Retsmedicin
Berettiget til
1
Lægelige medlemmer
80
Ikke-lægelige medlemmer
31