Dansk Selskab for Psykosocial Medicin

Ikke-specialebærende selskab
  • Pernille Envold Bidstrup

    Formand for Dansk Selskab for Psykosocial Medicin
  • Dansk Selskab for Psykosocial Medicin

    Sekretær for Dansk Selskab for Psykosocial Medicin
  • Karsten Thielen

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Psykosocial Medicin