Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Ikke-specialebærende selskab

Selskabets formål er

 • at samle læger med interesse for palliativ medicin
 • at fremme den lægefaglige uddannelse i palliativ medicin og lægers indsats i palliation inden for det danske sundhedsvæsen
 • at arbejde for at palliativ medicin bliver et selvstændigt fagområde
 • at fremme forskning nationalt og internationalt inden for området
 • at fremme palliativ medicin på tværs af de lægelige specialer og andre faggrupper.

Medlemsskab
Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen.

Som passive medlemmer kan optages lægestuderende, der er medlem af Foreningen af Danske Lægestuderende. Passive medlemmer modtager meddelelser fra bestyrelsen og kan deltage i selskabets arrangementer, men kan ikke vælges til bestyrelsen eller udvalg og har ikke stemmeret.

Firmaer og andre institutioner kan være passive medlemmer og optages efter indstilling fra bestyrelsen.

 • Jette Pærregaard

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Palliativ Medicin
 • Henrik Anker Nielsen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Palliativ Medicin
 • Gitte Bramstorp

  Sekretær for Dansk Selskab for Palliativ Medicin
 • Anette Hygum

  Formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin