Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Ikke-specialebærende selskab

Selskabet har til formål at fremme præ- og postgraduat medicinsk uddannelse og forskning i medicinsk uddannelse i Danmark. Selskabet skal være et videnskabeligt forum for fremlæggelse og drøftelse af metoder til medicinsk uddannelse samt for fremlæggelse og præsentation af resultaterne af brugen af disse metoder. Dette sker bl.a. ved at afholde møder, symposier og kurser samt ved at udsende nyhedsbreve og andre informationer til medlemmerne.

Medlemsskab
Selskabet optager som ordinære medlemmer læger og lægestuderende samt andre personer, der interesserer sig for medicinsk uddannelse.

Optagelse som medlem af selskabet skal godkendes af bestyrelsen. Organisationer og virksomheder med interesse for selskabets formål kan opnå medlemskab, dog uden stemmeret og i øvrigt på betingelser fastsat af bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets økonomiske forpligtelser.

 • Vibeke Ersbak

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Lene Kristensen

  Sekretær for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Holger Nordstrøm Munck

  Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
 • Eva Funding

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse