Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Ikke-specialebærende selskab

Selskabets formål er at befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for magnetisk resonans, overvejende inden for lægevidenskaben, at afholde videnskabelige møder og at medvirke til videre uddannelse af læger, andre akademikere og øvrige medlemsgrupper.

Selskabet stiller sin ekspertise inden for disciplinen medicinsk magnetisk resonans til rådighed for det danske sundhedsvæsen.

Medlemsskab
Som medlemmer kan optages personer, som ved deres faglige virke fremmer selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen (medlemsskab@dsmmr.dk). Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, skal ansøgeren endeligt godkendes ved næstfølgende generalforsamling.

Såfremt der er krav om at det fulde optagelsesritual, som beskrevet i vedtægterne, skal fremgå, ændres teksten til følgende:

Som medlemmer kan optages personer, som ved deres faglige virke fremmer selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen (medlemsskab@dsmmr.dk). Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, skal ansøgeren endeligt godkendes ved næstfølgende generalforsamling. Kan bestyrelsen ikke anbefale en optagelse, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næste generalforsamling, og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Er efter drøftelse mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for optagelse, er ansøgeren medlem.

  • Lars G. Hanson

    Sekretær for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans
  • Jonathan Frederik Carlsen

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans
  • Jonathan Carlsen

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans