Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

Ikke-specialebærende selskab

Selskabet har til formål at fremme kvalitetsudvikling i sundhedssektoren i Danmark.

Selskabet skal være et forum for fremlæggelse og drøftelse af videnskabelige metoder til kvalitetsudvikling, herunder teknologivurdering i sundhedssektoren samt for fremlæggel-se/præsentation af resultaterne af brugen af disse metoder inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og pleje samt de understøttende funktioner. Dette sker ved afholdelse af møder, symposier m.v. og ved efteruddannelse af sundhedspersonale.

  • Louise Rabøl

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
  • Janus Laust Thomsen

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
  • Bitten Dahlstrøm

    Sekretær for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren