Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi

Specialebærende selskab

Speciale: Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi er et tværgående laboratoriespeciale. Der analyseres prøver fra patienter og deres omgivelser for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og deres immunologiske interaktioner med patienten.

Specialet yder lægefaglig rådgivning vedr. diagnostik, tolkning af undersøgelsesresultater, antibiotisk behandling, infektionsprofylakse, og infektionshygiejne. Specialet deltager desuden i samfundets overvågning af infektioner herunder beredskab overfor biologisk terrorisme.

  • Ulrich Stab Jensen

    LVS-repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
  • Thomas Vognbjerg Sydenham

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi
  • Thomas Greve

    Sekretær og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi