Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Specialebærende selskab

Speciale: Klinisk immunologi

Klinisk immunologi er et tværgående speciale, der dækker blodbankvirksomhed, transfusionsmedicin, vævsbankvirksomhed, transplantationsmedicin og immunologisk diagnostik.

Specialet varetager produktion af blodkomponenter, herunder udvælgelse og tapning af bloddonorer og produktion af celler (herunder stamceller) og væv. Derudover varetages forligelighedsundersøgelser og lægelig rådgivning ved transfusions- og transplantationsbehandling og andre klinisk immunologiske problemstillinger.

Klinisk immunologi varetager endvidere diagnostik og monitorering af sygdomme i immunsystemet (herunder immundefekter, autoimmune sygdomme og maligne sygdomme) samt smittemarkørundersøgelser (HIV, hepatitis m.fl.).

  • Mie Topholm Bruun

    Sekretær for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
  • Morten Bagge Hansen

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
  • Betina Samuelsen Sørensen

    Formand for Dansk Selskab for Klinisk Immunologi