Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Specialebærende selskab

Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske undersøgelser samt behandlinger ved indgift af isotoper for såvel de kliniske specialer i sygehusvæsenet som for primærsektor. Specialet indgår desuden i sygehusenes beredskab med undersøgelse og visitation af patienter, der ved et uheld har været udsat for ioniserende stråling ved åbne radioaktive kilder.

Størstedelen af de diagnostiske undersøgelser er funktionsundersøgelser af organsystemer og sygdomsprocesser. Foruden nuklearmedicinske teknikker anvendes ikke nuklearmedicinske metoder som fx trykmåling, lungefunktionsundersøgelse, ultralyd-doppler og osteodensitometri.

  • Søren Hess

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
  • Sofie Tind Nygaard

    Sekretær og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
  • Anne Lerberg Nielsen

    Næstformand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin