Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Specialebærende selskab

Speciale: Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi er et tværgående speciale, som omfatter rådgivning og vejledning om anvendelse af lægemidler i hele sundhedsvæsenet med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse. Dette sker på baggrund af en klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk vurdering.

Klinisk farmakologi bidrager til en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler for såvel den enkelte patient, større grupper af patienter og for samfundet som helhed.

 • Mikkel Bring Christensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Louisa Braun Exner

  Sekretær for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Kenneth Skov

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Henrik Horwitz

  Formand for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi