Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Ikke-specialebærende selskab

DSKE er et tværfagligt videnskabeligt selskab under Lægevidenskabelige Selskaber. DSKE samler læger, kliniske diætister, kandidater i klinisk ernæring, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, beskæftiget med klinisk ernæring.

Selskabets formål er

 • at forebygge og behandle underernæring og fejlernæring i relation til sygdom
 • at fremme kendskabet til følgerne af underernæring og fejlernæring, samt mulighederne for at benytte ernæring som behandling af sygdomme og komplikationer til sygdomme og
 • at fremme forskning inden for underernæring og fejlernæring i relation til sygdom.

Medlemsskab
Medlemskab kan tildeles følgende personer, efter henvendelse til selskabet:

 • Enhver med en sundhedsfaglig uddannelse, som i sit daglige arbejde har ansvar for underernærede/fejlernærede patienter, er involveret i uddannelsen af sundhedsfagligt personale eller er involveret i forskning inden for selskabets formål.
 • Medarbejdere i private virksomheder.
 • Foreninger, som associeret medlem af selskabet.

Anmodning om optagelse i selskabet fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan godkende optagelsen af andre end de ovenfor nævnte.

Bestyrelsen kan midlertidigt ekskludere medlemmer. Et medlem, som bestyrelsen ønsker ekskluderet, kan forelægge sin indstilling til generalforsamlingen, som træffer endelig afgørelse. Såfremt afgørelsen ikke er indklaget for den førstkommende generalforsamling, er bestyrelsens afgørelse endelig.

 • Jørgen Wiis

  Sekretær for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
 • Howraman Meteran

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
 • Christian Lodberg Hvas

  Formand for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
Berettiget til
1
Lægelige medlemmer
65
Ikke-lægelige medlemmer
387