Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

Specialebærende selskab

Speciale: Klinisk biokemi

Klinisk biokemi er et tværgående speciale, som med kemiske, biokemiske og molekylærbiologiske analysemetoder udfører undersøgelser (analyser) på prøvemateriale fra patienternes blod, celler, urin, samt andre kropsvæsker og ekskreter.

  • Mads Nybo

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
  • Ann-Britt Nygaard Hillig

    Sekretær og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi