Dansk Selskab for Intern Medicin

Ikke-specialebærende selskab

Selskabets formål er

 • at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin.
 • at fremme efteruddannelsen af fagets speciallæger.
 • at virke for samarbejdet imellem fagets specialeselskaber.
 • at virke rådgivende vedrørende uddannelsen i de intern medicinske specialer og den interne medicins placering inden for det danske sundhedsvæsen.
 • at rådgive vedrørende sundhedspolitiske forhold, der knytter sig til mere end et enkelt af de 9 medicinske specialer.

Medlemsskab
Adgang til at blive medlem har læger med interesse for fagets 9 specialer. Endvidere kan andre, som ved deres arbejde medvirker til selskabets formål, blive medlemmer. Navnene på sidstnævnte, skal dog forelægges medlemmerne på et ordinært møde eller på generalforsamling, og optagelse er godkendt, hvis ikke mindst 1/3 af de tilstedeværende er imod optagelsen.
Til de videnskabelige faglige møder har enhver læge adgang som gæst. Andre interesserede kan normalt få adgang efter henvendelse til formanden via selskabets sekretariat.

 • Pia Nimann Kannegaard

  Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin
 • Lene Tilgreen Nielsen

  Sekretær for Dansk Selskab for Intern Medicin
Berettiget til
0
Lægelige medlemmer
4348
Ikke-lægelige medlemmer
327