Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Specialebærende selskab

Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin

Intern medicin: infektionsmedicin omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, palliation og rehabilitering af formodede og påviste infektionssygdomme hos personer med normalt og svækket immunsystem.

  • Søren Fangel-Jensen

    Sekretær og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Infektionsmedicin
  • Ole Kirk

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Infektionsmedicin
  • Anders Koch

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Infektionsmedicin