Dansk Selskab for Good Clinical Practice

Ikke-specialebærende selskab

Selskabets formål er:

  1. Gennem møder, kurser, og lignende arrangeret for selskabets medlemmer at udbrede kendskabet til og diskutere Good Clinical Practice (”GCP”), GCP-kravene og klinisk forskningsmetodologi.
  2. At følge med i den nationale og internationale udvikling inden for GCP og klinisk forskningsmetodologi samt at orientere selskabets medlemmer om denne udvikling.
  3. At have kontakt til andre videnskabelige selskaber, instanser, organisationer og interesser, der er involverede i klinisk forskning, f.eks. klinikere, behandlingsenheder i sygehusvæsenet, Det Videnskabsetiske Komitésystem, sundhedsmyndigheder, medicinalindustri og medicinsk udstyrsindustri.

Medlemmer:

Som medlemmer af selskabet optages individuelle personer og enheder såsom hospitalsafdelinger og private firmaer, forudsat at disse arbejder med eller interesserer sig for kliniske forsøg.

 

  • Lene Eskildsen

    Formand for Dansk Selskab for Good Clinical Practice