Dansk Selskab for Geriatri

Specialebærende selskab

Speciale: Intern medicin: geriatri

Intern medicin: geriatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af ældre patienter med fysiske, mentale, funktionsmæssige og eventuelt sociale problemer.

Den geriatriske patient kan ikke afgrænses på enkelt diagnoser, men er en ældre patient med flere samtidige sygdomme, aldersforandringer og påvirket funktionsevne. Geriatri er ikke specifikt defineret ved alder, men størstedelen af de geriatriske patienter er over 70 år. De problemer, som kræver geriatrisk indsats, forekommer hyppigst hos patienter over 80 år.

 • Pia Nimann Kannegaard

  LVS Repræsentant for Dansk Selskab for Geriatri
 • Lone Winther Lietzen

  LVS-repræsentant i Dansk Selskab for Geriatri
 • Linda Michelsen

  Sekretær for Dansk Selskab for Geriatri
 • Annette Højmann Hansen

  Formand for Dansk Selskab for Geriatri
 • Anne-Catherine Hauerslev Foss

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Geriatri
 • Anne Jung

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Geriatri