Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi

Ikke-specialebærende selskab

Det er foreningens opgave gennem et tværfagligt samarbejde mellem personer med en biologisk/diagnostisk orienteret baggrund at virke for:

1. Udbredelsen af kendskabet til reagenser og metoder der benyttes ved cyto- og histokemi i videste forstand

2. Udbredelsen af kendskabet til resultater opnået ved cyto- og histokemiske metoder i forsøg på at være med at optimere processer og procedurer

3. Integrering af cyto- og histokemiske resultater i diagnostisk arbejde inden for biologien i videste forstand

4. Vi henvender os til både bioanalytikere og akademikere, og det er vores formål at der i foreningens bestyrelse sidder repræsentanter fra begge grupper

5. Foreningen afholder møder fortrinsvis i København men forsøger at planlægge et årligt møde på Fyn eller i Jylland

  • Tove Kirkegaard Clausen

    Sekretær for Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi
  • Karina Norring Hjort

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi