Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser

Ikke-specialebærende selskab
  • Tove Henriksen

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser
  • Sara Lyngby Skovbølling

    Sekretær for Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser
  • Lis Johansen

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser