Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

Ikke-specialebærende selskab
  • Simone Rechter

    LVS repræsentant og kasserer for Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi
  • Per Hölmich

    LVS repræsentant og formand for Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi