Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Specialebærende selskab

Speciale: Arbejdsmedicin

Arbejdsmedicin omfatter diagnostik af arbejds- og miljørelaterede sygdomme hos personer og persongrupper samt rådgivning og vejledning af patienter, andre lægelige specialer, arbejdstilsyn, arbejdsskadestyrelse, virksomheder og andre vedrørende arbejds- og miljømedicinske spørgsmål.  

Det er arbejdsmedicinens hovedopgave, at bidrage til forebyggelsen af arbejds- og miljørelaterede sygdomme. Karakteristisk for specialet er en integreret anvendelse af ekspertise om eksponeringer på arbejdspladser og i miljøet samt lægefaglig, toksikologisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

 

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 

Selskabets formål er:

1. at samle danske læger med særlig interesse for miljø- og arbejdsmedicin.

2. at rådgive om præ- og postgraduat uddannelse i miljø- og arbejdsmedicin og om miljø- og arbejdsmedicins placering inden for det danske sundhedsvæsen samt

3. at fremme studiet af miljø- og arbejdsmedicinske problemstillinger ved bl.a. at afholde videnskabelige møder. Stk. 1. Berettiget til at være medlem er alle speciallæger i arbejdsmedicin og samfundsmedicin samt læger, der er beskæftiget inden for miljø- og arbejdsmedicin.

 

Medlemsskab

Stk. 1. Berettiget til at være medlem er alle speciallæger i arbejdsmedicin og samfundsmedicin samt læger, der er beskæftiget inden for miljø- og arbejdsmedicin.

Stk. 2. Andre interesserede kan efter ansøgning optages efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag fra bestyrelsen, når der på en generalforsamling er 2/3 majoritet herfor.

  • Inger Schaumburg

    Næstformand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljø
  • Harald William Meyer

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
  • Bitten Dahlstrøm

    Sekretær for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin