Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Specialebærende selskab

Speciale: Anæstesiologi

Anæstesiologi omfatter:

 1. Anæstesi, herunder den præoperative forberedelse, samt per- og postoperativ overvågning og behandling, herunder behandling af akutte smerter samt
 2. Intensiv medicinsk terapi med overvågning, diagnostik og behandling af kritisk syge patienter.

Herudover varetager specialet opgaver relateret til den akutte medicinske indsats i sygehusets akutte beredskab og den præhospitale indsats, herunder transport og behandling af kritisk syge patienter, præhospital traumebehandling og katastrofemedicinsk intervention. Desuden indgår specialet i det multidisciplinære samarbejde omkring diagnostik og behandling af de kroniske non-maligne smertetilstande og den palliative medicin.

 • Tina Calundann

  Sekretær for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Thomas Bøllingtoft Knudsen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Søren Bache

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Rikke Meisler

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Pernille Opstrup

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Malene L. Johannsen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Line Stendell

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Kim Lindelof

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Jacob Gamst

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Christoffer Sølling

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Christian Wamberg

  Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Carl Johan Erichsen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin