Dansk Selskab for Almen Medicin

Specialebærende selskab

Selskabet har til formål at:

Udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling.

Etablere og udbygge internationale kontakter med henblik på fagets udvikling både nationalt og internationalt.

Repræsentere faget almen medicin i relevante nationale fora.

Udgive eller medvirke ved udgivelsen af tidsskrifte, publikationer eller anden formidling via elektronisk medie om almenmedicinske emner. Som medlemmer af DSAM kan optages læger med interesse for almen medicin.
Personer, der ikke har medicinsk embedseksamen, kan ansøge DSAM’s bestyrelse om optagelse som medlem af DSAM. Bestyrelsen afgør endeligt, om en persons ansøgning skal imødekommes.
Ph.d.–studerende i de almenmedicinske forskningsmiljøer uden medicinsk embedseksamen kan dog indmeldes på samme vilkår som FYAM-medlemmer.

DSAM-medlemmer, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, er samtidig medlem af "Forum for Yngre Almen Medicinere" (FYAM).
Medlemmer, der arbejder aktivt inden for FYAM, kan efter opnået speciallægeanerkendelse fortsætte dette arbejde indtil næste FYAM årsmøde. Medlemmet vil i kontingenthenseende og øvrige forhold være ordinært medlem.

Medicinstuderende med interesse for almen medicin kan optages som medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed og bliver samtidig medlemmer af "Studerendes Almen Medicinske Selskab" (SAMS).

Indmeldelse sker via DSAM's hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets sekretariat.

 • Troels Mengel-Jørgensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Tove Kristjansen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Tine Strand

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Thomas Purup

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Thomas Birk Kristiansen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Søren Prins

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Søren Due-Andersen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Sidsel Böcher

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Sekretariatet DSAM

 • Roar Maagaard

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Rasmus Køster-Rasmussen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Niels Saxtrup

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Niels Dam-Hansen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Mireille Lacroix

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Mette Arbjørn

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Merete Hansen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Marius Andersen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Marie Strøm Zangenberg

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Marie Krüger

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Marianne Lentz

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Maibrit Petri Christensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Lise Dyhr

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Kerstin Nissen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Kaj Sparle Christensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Jesper Foss

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Jesper Bossel Thorsson

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Janni Kristensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Henriette Ry Kirstine Lund

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Helene Sidenius gram Larsson

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Hanne Fly

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Eskild Johansen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Emil Heilmann Sørensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Ellen Jensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Cees Stavenuiter

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Bolette Friderichsen

  Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Ásthildur Árnadóttir

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Anne Holm

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Anne Christina Kjerulff

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Anders Elkær Jensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Alexander Sidelmann Christensen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Kirubakaran Balasubramaniam

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • John Sahl Andersen

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Ditte Værens

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Claus Rendtorff

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Benny Ehrenreich

  LVS repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin
Berettiget til
46
Lægelige medlemmer
4567
Ikke-lægelige medlemmer
251