Dansk Selskab for Allergologi

Ikke-specialebærende selskab
  • Lene Heise Garvey

    LVS repræsentant for Dansk Selskab for Allergologi
  • Jette Hansen

    Sekretær for Dansk Selskab for Allergologi
  • Charlotte Gotthard Mørtz

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Selskab for Allergologi
Berettiget til
2
Lægelige medlemmer
197
Ikke-lægelige medlemmer
68