Dansk Reumatologisk Selskab

Specialebærende selskab

Speciale: Intern medicin: reumatologi

Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede inflammatoriske, autoimmune, metaboliske, degenerative og belastningsbetingede sygdomme og skader, der afficerer led, muskler, ryg og knogler. De inflammatoriske led- og bindevævssygdomme afficerer ofte flere organsystemer. Specialet varetager genoptræning og rehabilitering af egne patienter.

Dansk Reumatologisk Selskab 

Selskabets formål er at fremme forskning, uddannelse og behandling indenfor reumatologi samt at virke rådgivende vedrørende reumatologiens placering indenfor det danske sundhedsvæsen.

 • Ordinære medlemmer Adgang til at blive ordinært medlem har læger med speciallægeanerkendelse i reumatologi eller intern medicin: reumatologi, uddannelsessøgende i specialet og andre læger som ved deres virke fremmer selskabets formål.
 • Ekstraordinære medlemmer Som ekstraordinære medlemmer kan optages andre personer, som ved deres virke fremmer selskabets formål. Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret, er ikke valgbare og har ikke adgang til generalforsamlingen.
 • Firmamedlemmer Firmaer med relation til reumatologi kan optages som medlemmer. Firmamedlemmer har ikke stemmeret, er ikke valgbare og har ikke adgang til generalforsamlingen.
 • Et medlemskab skal godkendes af bestyrelsen og konfirmeres på den efterfølgende generalforsamling. Hvis et eller flere medlemmer på generalforsamlingen retter indvending mod vedkommendes optagelse, skal skriftlig, hemmelig afstemning finde sted blandt samtlige fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Stemmer et flertal af selskabets fremmødte medlemmer nej, kan vedkommende ikke optages som medlem.
 • Medlemmer som miskrediterer selskabet, kan af bestyrelsen ekskluderes efter at den pågældende har haft lov til at forklare sig over for bestyrelsen. Eksklusionen skal forelægges førstkommende generalforsamling, hvor den ekskluderede, hvis denne ønsker det, skal have lov til at forklare sig. Hvis den ekskluderede ønsker det, skal der afholdes en afstemning på generalforsamlingen, hvor eksklusionen kan forkastes ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte.
 • Mette Holland-Fischer

  LVS repræsentant for Dansk Reumatologisk Selskab
 • Marcin Ryszard Kowalski

  Faglig sekretær i Dansk Reumatologisk Selskab
 • Linda Ædelsten Edslev

  Sekretær for Dansk Reumatologisk Selskab
 • Lars Juul

  LVS repræsentant for Dansk Reumatologisk Selskab
 • Lars Erik Bartels

  Formand og LVS repræsentant for Dansk Reumatologisk Selskab
 • Henrik Røgind

  LVS repræsentant for Dansk Reumatologisk Selskab