Dansk Neurokirurgisk Selskab

Specialebærende selskab

Speciale: Neurokirurgi

Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, hvirvelsøjle, rygmarv og perifere nervesygdomme hos voksne og børn, hvor kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Selskabets formål er at fremme udviklingen af dansk neurokirurgi. Stk. 1 Som selskabets ordinære medlemmer optages læger eller andre personer, som ved deres uddannelse og beskæftigelse, igennem deres videnskabelige arbejde eller på anden måde, har vist interesse for neurokirurgi. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af generalforsamlingen.

Stk. 2 Som korresponderende medlemmer kan på bestyrelsens forslag og generalforsamlingens godkendelse optages udenlandske læger eller andre personer, som har vist særlig interesse for dansk neurokirurgi. Ordinære medlemmer, som på grund af sygdom eller alder forlader deres virke, kan overgå til at være korresponderende medlemmer. Korresponderende medlemmer er kontingentfrie og uden stemmeret..

Stk. 3 Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag og generalforsamlingens godkendelse optages i selskabet. Æresmedlemmer er kontingentfrie og uden stemmeret..

Stk. 4 Ekstraordinære medlemmer kan efter bestyrelsens forslag og generalforsamlingens godkendelse optages i selskabet. Som ekstraordinære medlemmer optages personer, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab ifølge stk. 1, 2 og 3. Ekstraordinære medlemmer er uden stemmeret..
 

  • Linda Ædelsten Edslev

    Sekretær for Dansk Neurokirurgisk Selskab
  • Frantz Rom Poulsen

    LVS repræsentant for Dansk Neurokirurgisk Selskab
  • Helga Angela Gulisano

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Neurokirurgisk Selskab