Dansk Medicoteknisk Selskab

Ikke-specialebærende selskab

Dansk Medicoteknisk Selskabs formål er at virke til fremme af den videnskabelige og tekniske udvikling på det medicotekniske område. Formålet søges opfyldt blandt andet ved:

  1. at skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning.
  2. at formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i form af møder, kongresser, studiekredse o.l.
  3. at samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik.
  4. at udbrede kendskabet til medicoteknik.

Som ordinære medlemmer kan optages alle enkeltpersoner, der er interesseret i fremme af selskabets formål.

Momsregistrerede firmaer, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register med et CVR-nummer (samme som virksomhedens SE-nummer) kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme.

Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som firmamedlem stiles til Sekretæren. Bestyrelsen beslutter, om den pågældende kan optages som medlem.
 

  • Per Overgaard Rasmussen

    Sekretær for Dansk Medicoteknisk Selskab
  • Kim Dremstrup

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Medicoteknisk Selskab
Berettiget til
1
Lægelige medlemmer
48
Ikke-lægelige medlemmer
616