Dansk Medicinsk-historisk Selskab

Ikke-specialebærende selskab

Dansk Medicinsk-historisk Selskab blev stiftet i december 1917.

Selskabets formål er at fremme studiet af og interessen for lægevidenskabens og de hermed beslægtede videnskabers historie, med særlig henblik på forholdene i Danmark.

Formålet søges fremmet ved foredrag, diskussioner, udflugter til historisk bekendte steder, udgivelse og udsendelse af skrifter.

Selskabet afholder hvert semester mindst tre foredragsaftener, som normalt finder sted i det gamle auditorium på Medicinsk Museion i København. Efter foredrag og diskussion inviteres på et glas vin i det tilstødende lokale, således at de fremmødte får lejlighed til at tale med hinanden. Også ikke-medlemmer er velkomne til at overvære foredragene.

Hvert år arrangeres en forårsekskursion til en lokalitet af medicinsk-historisk interesse.

Desuden afholdes med mellemrum andre møder og seminarer, bl.a. i samarbejde med Medicinsk Museion.

Selskabet afholder ordentligvis hvert semester 3 møder med foredrag. Til disse er der adgang for medlemmer, der tillige kan indføre besøgende.

Alle med interesse for medicinens historie kan søge medlemsskab af selskabet. Kontingentet er kr. 200 årligt (kr. 100 for studerende).

Indmeldelse finder sted ved henvendelse til selskabets sekretær, Søren Bak-Jensen, Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Medicinsk Museion, Fredericiagade 18, 1310 København. Mail stbj@sund.ku.dk. Vi vil gerne have oplysning om navn, stilling og uddannelse (læge/sygeplejerske/historiker/andet), postadresse og mailadresse.
 

  • Niels Vilstrup

    Formand og LVS repræsentant for Dansk medicinsk-historisk selskab
  • Mette Katrine Jensen

    Sekretær for Dansk Medicinsk-historisk Selskab
  • Malthe Kouassi Bjerregaard

    LVS repræsentant for Dansk Medicinsk-historisk Selskab
Berettiget til
2
Lægelige medlemmer
166
Ikke-lægelige medlemmer
57