Dansk Hypertensionsselskab

Ikke-specialebærende selskab

Selskabets formål er at:

  1.  Fremme forskningen af forhøjet blodtryk
  2.  Afholde videnskabelige møder og medvirke til videreuddannelse af yngre læger
  3.  Arbejde i nær tilknytning til andre danske og udenlandske lægevidenskabelige selskaber og organisationer med nærliggende interesseområder
  4. Medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk
  5. Bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk
     

Som medlemmer kan optages læger samt andre, der medvirker til selskabets formål. Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen, der tager stilling til anmodningen ved først givne lejlighed. Bestyrelsens indstilling fremsendes til selskabets medlemmer og såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig indsigelse inden 14 dage, er bestyrelsens indstilling godkendt.

  • Michael Hecht Olsen

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Hypertensionsselskab
Berettiget til
2
Lægelige medlemmer
180
Ikke-lægelige medlemmer
16