Dansk Hovedpine Selskab

Ikke-specialebærende selskab

Selskabets formål er følgende:

 • at fremme forskningen indenfor alle aspekter af hovedpine
 • at skabe et forum for udveksling af nye forskningsresultater og erfaringer vedrørende hovedpine
 • at fremme viden om hovedpine blandt danske læger, andre beskæftiget i sundhedssektoren og i almenheden
 • at fremme en videnskabelig og etisk holdning i behandlingen af hovedpine
 • at tilskynde til og afholde møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedrørende hovedpine.

Disse formål søges blandt andet fremmet ved følgende tiltag:

 • at uddele midler til konkrete forskningsprojekter,
 • at uddele Dansk Hovedpine Selskabs Forskerpris,
 • at uddele støtte til studie- og kongresrejser,
 • at tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med hovedpineforskning via selskabets bestyrelse,
 • at afholde et videnskabeligt møde mindst én gang årligt (årsmødet),
 • at invitere og yde økonomisk støtte til mindst én udenlandsk foredragsholder ved årsmødet,
   
 • Sonja Antic

  LVS repræsentant for Dansk Hovedpine Selskab
 • Linda Ædelsten Edslev

  Sekretær for Dansk Hovedpine Selskab
 • Faisal Amin

  Formand for Dansk Hovedpine Selskab
Berettiget til
2
Lægelige medlemmer
122
Ikke-lægelige medlemmer
28