Dansk Hoved- og Halskirurgisk Selskab

Ikke-specialebærende selskab
  • Henrik Jacobsen

    Formand og LVS repræsentant for Dansk Hoved- og Halskirurgisk Selskab
  • Christel Bræmer Lajer

    Sekretær for Dansk Hoved- og Halskirurgisk Selskab