Dansk Etnomedicinsk Selskab

Ikke-specialebærende selskab

Selskabet har til formål at fremme forståelsen og interessen for etnomedicin, gennem undervisning, forskning og formidling af internationale kontakter.

a. Som stemmeberettigede ordinære medlemmer optages læger og andre personer der i kraft af relevant uddannelse, publikationer eller andre aktiviteter har vist interesse for og viden om Etnomedicin. b. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer kan optages foreninger, selskaber og interesserede firmaer. c. Ansøgning om medlemskab sker skriftligt til bestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse vedrørende medlemskab.

  • Line Jepsen

    Formand for Dansk Etnomedicinsk Selskab
  • Caspar Sutton

    Sekretær for Dansk Etnomedicinsk Selskab
Berettiget til
1
Lægelige medlemmer
62
Ikke-lægelige medlemmer
2