Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab

Ikke-specialebærende selskab

DAUS blev grundlagt 27. oktober 2017 på stiftende generalforsamling på Kongebrogården i Middelfart. Foreningen blev dannet på baggrund af Interessegruppen for Ultralyd i Almen praksis under DSAM, som har virket siden 2013. DAUS blev altså selvstændigt selskab for over 3 år siden.

Foreningens formål er at fremme forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse og hensigtsmæssig brug af ultralydsdiagnostik i almen praksis.

  • Thomas Løkkegaard

    Formand i Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab
  • Christian Valentiner-Branth

    Kasserer, Repræsentant i LVS