Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark

Specialebærende selskab

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering ved psykisk sygdom hos børn og unge. De mentale og adfærdsmæssige forstyrrelser omfatter et bredt spektrum af lidelser fra medfødte udviklingsforstyrrelser og deraf afledte adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser til psykiske lidelser som skizofreni, angst og depression. Tillige ses hyppigt spiseforstyrrelser og tvangslidelser. De børne- og ungdomspsykiatriske lidelser optræder med baggrund i biologiske, psykologiske og sociale årsager ofte i forskellige kombinationer.

  • Rune Stevnhøj Sørensen

    LVS repræsentant for Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark
  • Nina Tejs Jørring

    Formand og LVS-repræsentant for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark
  • Mette Falkenberg Krantz

    LVS repræsentant for Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark